Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
5259 bbc1 420

vaticanrust:

Joy Division

teberlash
9747 77b9
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
Reposted fromcatdog2 catdog2 viaSzczurek Szczurek
teberlash
9083 ee78 420
Reposted fromoll oll viaathlin athlin
teberlash
i może wyjść niestety tak, że żadne z nas już więcej nie dostąpi odwagi aby się odezwać i powiedzieć jeszcze raz szczerze co czuje. Całe to uczucie odejdzie w zapomnienie. A na starość będziemy pluć sobie w twarz, że nic nie zrobilismy.
— miłość to tylko chwilowa wydzielina w mózgu
Reposted bynotyourstrawberrygotarinaLimysouldancing-shoesbakteryja
teberlash
Reposted fromFlau Flau viajanealicejones janealicejones
teberlash
4755 24e8 420
teberlash
8519 fcec 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
0102 71f2 420
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
teberlash
0107 5548 420
Reposted frombad-bat-emergency bad-bat-emergency
teberlash
0930 4688 420
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamaryjanejanis maryjanejanis
1418 3839 420
Reposted fromSkydelan Skydelan viamaryjanejanis maryjanejanis
teberlash
1711 6db0 420
Reposted frompeper peper viamaryjanejanis maryjanejanis
teberlash
I nie robić z prostych spraw emocjonalnych labiryntów.
— Pidżama Porno
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viahumane humane
teberlash
Nigdy nie przestanie zadziwiać mnie fakt, że aby doszło do spotkania dwojga ludzi musi gdzieś z boku, gdzieś z dala od reflektorów zdarzyć się tyle małych, na pozór nieistotnych rzeczy, jak to: czy pojedziesz tramwajem numer 6 o tej, a nie innej godzinie, czy idąc na piwo dotrzesz właśnie do tego, a nie innego lokalu, czy wyjdziesz na fajkę właśnie teraz, czy pięć minut później lub też, czy pośliźniesz się akurat w tym, a nie innym miejscu.
— z przemyśleń własnych
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viahumane humane
teberlash
Każdy ma w życiu taką osobę, której wybacza wszystko.
— Dokładnie tak.
Reposted frominconsistency inconsistency viahumane humane
teberlash
Reposted fromtwice twice vialoveisadogfromhell loveisadogfromhell
teberlash
3439 a858 420
Reposted fromGIFer GIFer
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl