Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teberlash
9381 ac24 420
Reposted frommelodyjna melodyjna
teberlash
Zwykło się mawiać, że ''...nie ma ludzi niezastąpionych...'' . Bzdura. Istnieją ludzie, których zastąpić nie sposób. Istnieją zdarzenia, których nigdy nie uda się Nam wymazać z pamięci, pomimo upływu lat. Nie istnieje możliwość by człowieka, którego pokochało się do szaleństwa ...zastąpić kimś innym. Następny związek jest przysłowiowym klinem, sposobem na zapomnienie, którym usiłujemy coś sobie udowodnić. Jest nieudolnym związkiem z rozsądku. Można sobie wmawiać, tłumaczyć, zaklinać rzeczywistość. Wszystko to na nic. Miłość, ta prawdziwa - zdarza się tylko jeden, jedyny raz. Łukasz w swym nowym utworze (jak zresztą nie pierwszy już raz) jedynie po raz kolejny utwierdza mnie w tym przekonaniu. ''...I każdy słońca wschód wyjęty z tła ze zdjęć, na których jestem sam na sam z innym kimś...'' .
6327 9a19 420
Reposted fromdivi divi viajanealicejones janealicejones
teberlash
7004 240e 420
Reposted fromproddy proddy viajanealicejones janealicejones
teberlash
7446 5183 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
5346 5956 420

Joy Division

teberlash
2091 aa1b 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viajanealicejones janealicejones
teberlash
3723 8d7f 420
teberlash
5286 588b 420
teberlash
8658 b62e 420
Reposted fromGIFer GIFer
7805 0ec2 420

Tim Burton Johnny Depp and Sarah Jessica Parker on the set of Ed Wood.

Reposted fromnickdrake nickdrake viaSzczurek Szczurek
teberlash
1483 656c 420
Reposted from0 0 viadzony dzony
3742 d4e4 420
Reposted fromdivi divi viahumane humane
9692 61b5 420
Reposted fromtosiaa tosiaa viahumane humane
teberlash
9160 ea54 420
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viahumane humane
teberlash
teberlash
teberlash
1818 dde0 420
Reposted from3ch0 3ch0 viasininen sininen
teberlash
2456 191b 420
Reposted fromFlau Flau viasininen sininen
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl