Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teberlash
teberlash
9735 6d37 420
Reposted frompulperybka pulperybka viamaryjanejanis maryjanejanis
teberlash
0716 3bf7 420
Reposted fromfelicka felicka viadzony dzony
teberlash
teberlash
teberlash
0118 b7cb 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viamaryjanejanis maryjanejanis
teberlash
6062 9c55 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viamaryjanejanis maryjanejanis
teberlash
Współczesny świat odmienia miłość w każdy możliwy sposób, zasłania się nią niczym tarczą, wyciera sobie nią ryj i usprawiedliwia każde możliwe zło jakiego się dopuści. Zrobiliśmy z miłości do końca życia, nieosiągalną misję. Ludzie pokazują miłość aż po grób jako zadanie, które tylko niewielu jest stanie wykonać Wszystko dlatego, że staliśmy się leniwi, nie chcemy naprawdę kochać, chcemy by to nas kochano, nam ma być dobrze, miło i przyjemnie. Nikt nie mówi o trudzie, o zmienianiu się na lepsze, wspieraniu się wtedy gdy jest ciężko. Kochamy wtedy kiedy jest dobrze, kiedy się układa i nie ma żadnych przeszkód. Czasami zatrzymujemy się w tym jak kochamy, a stojąc w miejscu tak naprawdę się cofamy. Małe gesty, po milimetrze do celu, to praca na całe życie, a my nie chcemy podejmować się takiego wyzwania, skoro mogę inaczej, szybciej, łatwiej. Wielkie osiągnięcia, mierzy się ogromem pracy, wielką miłość mierzy się szczęściem kochających się partnerów. Miłość to decyzja, a to, że emocje się zmieniają jest naturalne, wystarczy odrobina pomocy, by obudzić je na nowo.
teberlash
1760 c933 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
1175 3252 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
W pewnym momencie musisz zdać sobie sprawę, że pewne osoby mogą być w twoim sercu ale nie w twoim życiu, niestety.
Reposted fromhrabinacuervo hrabinacuervo vialaters laters
teberlash
Kobiety są trudne. A jeśli je ignorujesz robią się jeszcze trudniejsze.
— James Frey
Reposted frommodiglovinne modiglovinne vialaters laters
teberlash
9639 ea06 420
Reposted fromnoone97 noone97 vialaters laters
teberlash
teberlash
I potem zrozumiałam, że nie wszystko jest na wieczność. Że się traci. Uczucia stawiają ludzi pod ścianą. I są to różne rodzaje ścian: lęku, płaczu, żalu, tęsknoty. Pod jaką ścianą teraz stoję?
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vialaters laters
teberlash
8276 45ee 420
teberlash
9643 b033 420
Reposted fromnoone97 noone97 vialaters laters
teberlash
1442 463f 420
Reposted fromlaters laters
teberlash
1492 db46 420
Reposted fromlaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl