Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
teberlash

 Wie pan, każdy człowiek ma jakąś potrzebę kontaktu z ludźmi,

ale kontaktu nie przypadkowego,

tylko jakiejś bliskości charakteru, myślenia, nastroju.

— Tadeusz Konwicki
teberlash
teberlash
0655 d8cd 420
teberlash
0462 cfef 420
teberlash
Boże Święty, dni prze­ciekają mi przez pal­ce, a nie mam się czym pochwalić. 
— William Wharton
teberlash
8297 fbfd 420
teberlash
0924 91d1 420
Reposted fromvideogames videogames viaathlin athlin
teberlash
6080 eeb8 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
6021 232e 420
Reposted fromskrzacik skrzacik viacyna cyna
teberlash
8095 78ad 420
Reposted fromtfu tfu viacyna cyna
teberlash
8286 6ea0 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacyna cyna
teberlash
Reposted frombluuu bluuu viacyna cyna
teberlash
Reposted frombluuu bluuu viacyna cyna
teberlash
teberlash
5292 af74 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaSzczurek Szczurek
teberlash
Wszystko sprowadza się do ostatniej osoby, o której myślisz przed snem. Właśnie tam jest Twoje serce.
Reposted fromlovvie lovvie viabecausefuckyou becausefuckyou
teberlash
2600 d499 420
Reposted fromGIFer GIFer
teberlash
9341 f072 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaters laters
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl